image

جویدن کامل لقمه

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

انسان باید عادت کند که غذای خود را به طور کامل بجود، سپس آن را ببلعد. در غیر این صورت با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. دکتر پاک نژاد می نویسد: کسانی که عمل جویدن را خوب انجام نمی دهند با آنکه به مقدار متعادل غذا خورده اند همیشه در حال گرسنگی به سر می برند. حال آنکه با کمتر از این مقدار می توان با خوب جویدن غذا انرژی کافی و لازم را به دست آورد. بزرگ ترین زیان کم جویدن این است که در هضم مواد نشاسته ای اختلاط پیدا می شود سبب پرخوری می گردد و موجب احساس ناراحتی خواهد شد و قسمتی از غذا جذب نشده دفع می گردد. یعنی با آنکه غذا خورده ایم گرسنه مانده ایم. خوب جویدن غذا می تواند بر روحیۀ انسان اثر مطلوب بگذارد. بنابراین بهتر است حتی کسانی که به سبب داشتن دندان های ناسالم یا نداشتن دندان نمی توانند غذا به خوبی و کامل بجوند برای پیشگیری از عوارض خوب نجویدن غذا از مواد غذایی مایع و از مواد جامد مانند سبزی و میوه به شکل پوره استفاده و زمان بیشتری برای خوردن غذا صرف کنند. امام صادق علیه السلام می فرماید: « از آداب غذا خوردن، لقمه کوچک گرفتن و زیاد جویدن غذا، و نگاه نکردن به چهرۀ دیگران که در سر سفره نشسته اند و شستن دست ها است.»

منبع: کتاب آداب و احکام خوردنی ها. "آداب غذا خوردن". ص27
نویسنده: محمود اکبری