image

محافظت و مداومت بر نماز جماعت

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۶ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند:
کسی که محافظت و مداومت بر نماز جماعت نماید و سعی کند هر جا باشد در نماز جماعت شرکت کند، در قیامت همراه نخستین گروه بهشتیان، مانند برق سریع و درخشان از روی صراط می گذرد و برای هر شبانه روز که مواظبت بر نماز جماعت داشته، ثواب شهید به او داده می شود.(1)

1* ثواب الاعمال،صفحه 343
(پَر پرواز،صفحه82)