image

عاقبت بی احترامی به پدر و مادر

چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

کسی که به پدر و مادرش بی احترامی کند، خیر از دنیا و آخرت نمی بیند. پیرمردی بود که حدود نود سال عمر کرد، اما نه بچه ای داشت و نه خانه و زندگی. خیلی با فلاکت زندگی کرد. من شنیدم که پدر این آدم، او را در جوانی نفرین کرده و گفته: «امیدوارم صاحب زن و بچه و خانه و زندگی نشوی.» نود سال هم عمر کرد، اما در اثر نفرین پدر، که از او ناراضی بود، با فلاکت زندگی کرد.

منبع: کتاب طریق دوست(مجموعه رهنمودهای حضرت آیت الله العظمی احمد مجتهدی تهرانی). ص18.
به کوشش: علی اکبری مزد آبادی.

image

دروغ گویان را احترام نکنید

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

گفت: مگر شما قرآن نخوانده اید که فرموده است: «لاتکرموا امواتکم» مردگانتان را احترام نکنید؟! رنگ چهره نواب تغییر کرد و با تحکم گفت: چنین جمله ای در قرآن نیست. آقا! کسروی که خیلی جا خورده بود، با شتاب گفت: ببخشید، جسارت شد، شوخی کردم.

منبع: کتاب سید مجتبی نواب صفوی(نگاهی به زندگی و مبارزات شهید نواب صفوی). ص19
به همّت: ارمیا آدینه