خداشناس در سخت ترین شرایط به خدا امیدوار است

چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

علامه طباطبایی:
در ملت هایی که روح مادیت در آنها غلبه دارد، روز به روز انتحار و خودکشی زیادتر می شود و کسانی که همه دلبستگی شان به اسباب و علل حسی است، با کوچک ترین اوضاع نامساعد، از سعادت خود نومید شده، به زندگی خود خاتمه می دهد، ولی کسانی که از نعمت خداشناسی برخوردار هستند، هنگامی که خود را در کام مرگ هم مشاهده می کنند، نومیدی به خود راه نمی دهند و به این که خدای توانا و بینایی دارند، دلگرم و امیدوار می باشند. حضرت امام حسین علیه السلام در آخرین ساعات زندگی خود، که از هر سو هدف تیر و شمشیر دشمن بود، می فرمود:( تنها چیزی که این مصیبت ناگوار را بر من آسان می سازد، آن است که خدا را پیوسته ناظر اعمال خویش می بینم)

(بنده خاص،علی اکبری مزدآبادی،صفحه18)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

Translate this post to english

0 نظر

ارسال نظر