عاقبت

چهارشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۶ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

((عقوبت))، اگر از ((عاقبت)) آمده باشد؛ ساخته خود آدمهاست. یعنی کاری می کنند و انجام آن کار، به چیزی ختم می شود که تغییر کردنی نیست. نمی شود سنگی را به شیشه ای زد و از شیشه خواهش کرد شکسته نشود. وقتی دروغ می گویم، (باید) منتظر رسوایی با این قانون کارخانه خلقت است.
با این اوضاع، لازم است کمی هوای زبان و کارهایمان را داشته باشیم. قلبهای شکسته ای که پشت سر ما تلّ انبار شده اند، مهم ترین مانع ما برای رسیدن به آستان اجابت اند.
برای حرفم دلیلی جز سنگینی دلم ندارم؛ خدا می داند که راست می گویم.

(کتاب رنج آدم شدن،سیدمحمد سادات اخوی،صفحه 16و17)

Translate this post to english

0 نظر

ارسال نظر