سفارش امام زمان ( روحی له الفداء) به دعای فرج در قنوت نماز

شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

سال های بسیار در قنوت سرور عزیزمان حضر آیت الله بهاءالدینی دعاهای مرسوم را می شنیدیم تا این که ناگهان متوجه شدیم، نوع کلمات و عبارات ایشان تغییر یافته است. وقتی دستان خود را در مقابل صورت می گرفتند. برای حضرت مهدی (روحی له الفداء) دعا می کردند: (( اللهم کن لولیک الحجه بن الحسن، صلواتک علیه و علی آبائه...)) روزی که در محضر آقا بودیم و فرصت مناسبی فراهم بود که از تغییر رویه ایشان در این باره پرسیدیم، معظم له به یک جمله بسنده کردند:
((حضرت پیغام دادند در قنوت به من دعا کنید))1

1: آیت بصیرت، صفحه107.
منبع: کتاب انتظارات امام زمان از جوانان، صفحه 55.

Translate this post to english

0 نظر

ارسال نظر