نصیحتی جامع

چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ 0 0 کلام حق پیام

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِیمِ

حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود:

ای علی! سه چیز درجه و منزلت است و سه چیز کفارۀ گناهان می باشد و سه چیز نجات دهنده است.
آن سه که درجه و منزلت می آورد وضو گرفتن در هوای خیلی سرد، پس از نماز اول در انتظار نماز دوم ماندن، و رفتن به نماز جماعت هنگام روز و شب است.
امّا آن سه که کفارۀ گناهان است، بلند سلام کردن، طعام دادن، تهجد و شب زنده داری است در زمانی که مردم در خواب اند.
آنها که نابود کننده اند عبارتند از بُخل و طمعی که اطاعت و اجابت شده، پیروی از هوای نفس، خود بزرگ بینی و خود پسندی.
آنها که نجات بخش است، از این قرارند: خدا ترسی در نهان و آشکار، میانه روی در دارای و ناداری، عادلانه سخن گفتن در حال خوشنودی و خشم.

(بحار الانوار، جلد74، صفحه 46)

شادی روح امام و شهداء صلوات

www.kalamehaq.ir

بچه های خادم الشهداء

0 نظر

ارسال نظر