علم به ما چه می دهد و ایمان چه؟

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ 0 0 کلام حق پیام

علم به ما روشنایی و توانایی می بخشد و ایمان عشق و امید و گرمی؛
علم ابزار می سازد و ایمان مقصد؛
علم سرعت می دهد و ایمان جهت؛
علم توانستن است و ایمان خوب خواستن؛
علم می نمایاند که چه هست و ایمان الهام می بخشد که چه باید کرد؛
علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون؛
علم جهان را جهان آدمی می کند و ایمان روان را روان آدمیت می سازد؛
علم وجود انسان را به صورت افقی گسترش می دهد و ایمان به شکل عمودی بالا می برد؛
علم طبیعت ساز است و ایمان انسان ساز؛
هم علم به انسان نیرو می دهد، هم ایمان؛ اما علم نیروی منفصل می دهد و ایمان نیروی متصل؛
علم زیبایی است و ایمان هم زیبایی است؛ علم زیبایی عقل است و ایمان زیبایی روح؛ علم زیبایی اندیشه است و ایمان زیبایی احساس؛
هم علم به انسان امنیت می بخشد و هم ایمان؛ علم امنیت برونی می دهد و ایمان امنیت درونی؛
علم در مقابل هجوم بیماریها، سیلها، زلزله ها، طوفانها ایمنی می دهد و ایمان در مقابل اضطراربها، تنهاییها، احساس بی پناهیها، پوچ انگاریها؛
علم جهان را با انسان سازگار می کند و ایمان انسان را با خودش.
(انسان و ایمان، استاد شهید مرتضی مطهری، صفحه 23)

شادی روح امام و شهداء صلوات

www.kalamehaq.ir

بچه های خادم الشهداء

3 نظر

عمرزاده یکشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۵

منتونم خیلی خوب بود

کوثر یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵

خیلی زیبا سپاس

یا زهرا شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵

واقعا زیبا بود

ارسال نظر