مغرور شدن

شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۳ 0 0 کلام حق پیام

یکی از اصحاب خوب امام رضا علیه السلام بزنطی است. وی می گوید: شبی تا دیر وقت خدمت امام رضا علیه السلام بودم. شام را هم در خدمت آقا خوردم. بعد حضرت فرمود: همین جا بخواب. من که از خدا می خواستم قبول کردم. حضرت فرمود: رختخواب من را برایشان بیاورید. بستر خود امام رضا علیه السلام را آوردند. خود آقا هم رفتند در اتاق دیگر. وقتی بر بستر امام خوابید، به خودش خیلی بالید که چه افتخاری! تا آخر شب در خانۀ ولی خدا و بعد هم میهمان آقا. احدی این افتخار نصیبش نشده.
در همین فکرها بودم که حضرت صدایشان بلند شد و فرمود: ای احمد، امیرالمومنین علیه السلام به عیادت زید بن صوحان که بیمار بود رفت. وقتی خواست از نزد او خارج شود فرمود: این عیادت را مایۀ فخر خود قرار ندهی. به فکر خودت باش و به این چیزها مغرور نشو. احمد تو هم مواظب خودت باش.

منبع:
1)عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد2، صفحه213
2) اثبات الهداة، جلد4، صفحه 329

www.kalamehaq.ir
بچه های خادم الشهداء

3 نظر

معصومه خورشیدی جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵

اجرتون با امام رضا علیه السلام زیبا بود وآموزنده ممنون

سرباز رهبر... دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

زیبا بود. ممنون

کبوتر عاشق دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵

عالی.

ارسال نظر