دشمن شناسی 23

دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ 0 0 کلام حق تصویر

بسم الله الرحمن الرحیم

امام خامنه ای مد ظله العالی

ما نباید هیچ لحظه ای از کید دشمن غافل باشیم

کتاب دشمن شناسی صفحه 30 و 31