محکم کاری

شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

هر کس، هر کاری را که به عهده دارد، خوب انجام دهد. فرمود (رحم الله امر، عمل عملاً فاتقنه) خدا رحمت کند آن کسی را که کاری انجام دهد و آن را محکم و مُتقن انجام دهد؛ خوب انجام دهد. شما اگر یک پیچ را می گردانیدو سفت می کنید، اگر یک چرخ را می چرخانید، اگر جایی یک بخیه می زنید، اگر ماشینی را گریس کاری می کنید، اگر کتابی را چاپ می کنید، اگر کتابی را می نویسید، اگر سرِ کلاس درس می دهید، اگر در بیمارستان به بیماران می رسید، اگر در شهرداری مشغول تمیز کردن معابر شهری مردم خودتان هستید، اگر گوینده اید، اگر نویسنده اید، اگر مُحقّقید، اگر روحانی هستید، اگر مشغول تحصیل و درس خواندن هستید، اگر در دانشگاه یا مدرسه هستید، اگر در کار هنر مشغولید، اگر فیلم سازید، اگر داستان نویس هستید، اگر روزنامه نگارید؛ هر چه هستید و هر که هستید و هر جا کار می کنید، باید سعی کنید کاری را که انجام می دهید، درست انجام دهید، کامل انجام دهید، محکم انجام دهید، و کم نگذارید.

فرهنگ عمومی از منظر مقام معظم رهبری، صفحه 123و124
بیانات 1372/02/15

0 نظر

ارسال نظر