تهاجم فرهنگی

پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

فرهنگ غربی، فرهنگ مهاجم است؛ هر جا وارد شود، هویت زدایی می کند؛ هویت ملت ها را از بین می برد، فرهنگ غربی، ذهن ها را، فکر ها را مادی می کند، مادی پرورش می دهد؛ هدف زندگی می شود پول و ثروت. یکی از خصوصیات فرهنگ غربی، عادی سازی گناه است.
فرهنگ غربی فقط هواپیما و وسایل آسایش زندگی و وسایل سرعت و سهولت نیست؛ اینها ظواهر فرهنگ غربی است، که تعیین کننده نیست؛ باطن فرهنگ غربی عبارت است از همان سبک زندگی مادیِ شهوت آلودِ، گناه آلودِ، هویت زدا و ضد معنویت و دشمن معنویت.

یکی از نکاتی که باید در مواجهۀ با دنیای غرب کاملاً به آن توجه داشت، عامل و ابزار هنری است که در اختیار غربی هاست. اینها از هنر حداکثر استفاده را کرده اند برای ترویج این فرهنگ غلط و منحط و هویت سوز، به خصوص از هنرهای نمایشی، به خصوص از سینما حداکثر استفاده را کرده اند.
اینها به صورت پروژه ای یک ملت را تحت مطالعه قرار می دهند. نقاط ضعفش را پیدا می کنند، از روان شناس و جامعه شناس و مورخ و هنرمند و اینها استفاده می کنند، راه های تسلط براین ملت را پیدا می کنند؛ بعد به فیلم ساز، به فلان بنگاه هنری در هالیوود سفارش می کنند که بسازد و می سازد.بسیاری از فیلم هایی که برای ماها و برای کشورهایی نظیر ما می سازند، از این قبیل است.
من از فیلم های داخل خود آمریکا خبری ندارم، اما آنچه که برای ملت های دیگر می سازند، جنبۀ تهاجم دارد.
خصوصیات را می سنجند، وضعیت را می سنجند، فیلم را بر اساس آن می سازند، خبر را بر اساس آن تنظیم می کنند، رسانه را بر اساس آن شکل می دهند و می فرستند. باید به اینها توجه داشت.
سلیقه سازی می کنند، فرهنگ سازی می کنند؛ بعد از آنکه سلیقه ها را عوض کردند، ذائقه ها را عوض کردند، آن وقت اگر احتیاج به زر و زور بود، دلارها را وارد می کند، نیروهای نظامی و ژنرال ها را وارد می کنند.

برشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان استان خراسان شمالی،1391/07/23

1 نظر

شهید چمران جمعه ۱۳ خرداد ۱۴۰۱

خیلی ممنونم???

ارسال نظر