ضد اسلامی بودن پوشش و رفتار زنان در محیط‌های گوناگون

یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

دوران طاغوت که انسان وقتی به داخل محیطی می رفت، احساس می کرد در آن محیط، همه چیز ضد اسلام است. به یک مسلمان و به یک آدم متدین که می رسیدند، نگاه ها از روی بغض، از روی سردی و از روی بی اعتنایی بود. رفتار زنان؛ پوشش زنان؛ برخورد مردان؛ جلف گری های که گاهی بعضی از مردان و زنان می کردند؛ همه چیز غیر اسلامی بود.

منبع: کتاب زن و بازیابی هویت حقیقی/گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. ص52
به کوشش: محسن کربلایی نظر

0 نظر

ارسال نظر