برگرداندن امانت حتی به کافران

یکشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۰ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

برگرداندن امانت آنقدر اهمیت دارد که امامان معصوم علیهم السلام در روایات فراوانی فرموده اند: صاحب امانت هر کس باشد فرقی ندارد و باید امانتش بازگردانده شود و حرمت خیانت تنها نسبت به مسلمانان نیست بلکه همۀ افراد بشر را در بر میگیرد، کافر باشد یا مسلمان. امام صادق علیه السلام می فرماید: تقوای الهی پیشه کنید و امانت را به صاحب آن برگردانید، اگر قاتل علی علیه السلام مرا امین قرار دهد و چیزی را به من بسپارد، امانتش را به او بر می گردانم. و در سخن دیگری می فرماید: حتی اگر صاحب امانت از خوارج و دشمنان علی علیه السلام یا اهل شام باشد، باز هم امانتش را به او بازگردانید و در امانت اینگونه افراد نیز خیانت نکنید. فردی از امام صادق علیه السلام پرسید: آیا می توان با نیرنگ و فریب، در مال دشمن شما خیانت کنیم؟ امام فرمود: اگر کسی تو را امین دانست و از تو امید خیرخواهی داشت، امانتش را به او برگردان، اگر چه وی قاتل امام حسین علیه السلام باشد. و باز در سخنی فراتر از این، فردی به حضرت صادق علیه السلام می گوید: مردی از دوستان شما بردن اموال بنی امیه و ریختن خون ایشان را جایز می شمارد، اگر برخی از بنی امیه نزد او امانتی گذاشته اند آیا می تواند در امانت تصرف کند و به وی برنگرداند؟ حضرت در پاسخ فرمود: امانت را به صاحب آن برگردانید هر چند مجوسی باشد. امانت داری صفتی است که خدای متعال به همۀ پیامبران خویش سفارش کرده و عهد رسالت گرفته که باید نسبت به همۀ مردمان چه نیکوکار و چه بدکار امانت داری راست گو باشند. و قریش پیش از اسلام حضرت رسول خاتم را امین می خواندند و اموال خود را به رسم امانت نزد ایشان می گذاشتند.

منبع: کتاب روزی حلال/تاثیر مال و لقمه حلال و حرام بر سرنوشت انسان. ص65
نویسنده: محمدعلی قاسمی

0 نظر

ارسال نظر