امیدواری ناشی از ایمان در همۀ مراحل

دوشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

هیچوقت امید امام تا قبل از پیروزی انقلاب، و حتی قبل از این سال های آخر که اقبال مردم و توجه مردم به مبارزه زیاد شده بود، در آن سال های اختناق، کاستی نگرفت؛ همیشه به آینده امیدوار بود. این امید ناشی از ایمان است. همۀ این خصوصیاتی که من عرض می کنم، ناشی از ایمان است. ناشی از یک ایمان عمیق و قوی. یکی همین امیدواری است. من یادم نمی رورد در روز دوم فروردین که همان روز حادثۀ فیضیه بود، بعد از آن که در مدرسۀ فیضیه آن حادثۀ فجیع انجام گرفت، که طلبه ها را زدند و نابود کردند، ما در مدرسۀ فیضیه نبودیم، گفتیم برویم ببینیم چه خبر است. عدۀ معدودی که توانسته بودند از مدرسه فیضیه فرار کنند، جلوی ما را گرفتند و گفتند نخیر، باید برگردید، مدرسۀ فیضیه کشتارگاه است، دارند از بین می برند، از طلاب و رفقای خودمان بودند، ما مجبور شدیم از نیمۀ راه برگردیم و مدرسه فیضه نرفتیم. گفتیم کجا برویم. گفتیم برویم منزل امام. حدود غروب بود ایشان آماده شدند برای نماز و نماز جماعت را در حیلت منزلشان اقامه کردند، یک عده ای از طلبه ها آن جا بودند می خواستند در خانه را ببندند فکر می کردند که مزدورها ممکن است به منزل ایشان حمله کنند، ایشان گفتند که نه باید در خانه باز باشد. همه مضطرب بودند، خود من فراموش نمی کنم در نهایت اضطراب بودم. ایشان با خیال راحت با آرامش کامل با یک طمأنینۀ شگفت آور نماز مغرب و عشا را خواندند، بعد رفتند در یک اتاقی از اتاق های همان منزلی که در آن اقامه جماعت شده بود، ما هم همه رفتیم به طرف آن اتاق،.. این جمع طلاب ترسیده ی از یک حادثه بی سابقه، سابقه نداشت، اینجور بریزند جلادانه به قصد کشت طلبه ها را بزنند و روشن شده بود که دستگاه تصمیم دارد که همۀ طلبه ها را نابود کند و آن شب ممکن بود به همۀ این خانه های شناخته شده و مدارس معروف و شناخته شده بریزند، طلاب را از بین ببرند، نابود کنند، تار و مار کنند. اینجور فهمیده شده بود. در آن جمع همه مضطرب و ناراحت و ترسیده، امام ده دقیقه یا یک ربع، بیست دقیقه صحبت کردند، تمام این اضطراب ها تبدیل شد به آرامش و اطمینان، از جمله حرف هایی که من یادم هست توگوشم هست، که آن روز ایشان گفتند؛ همین بود گفتند اینها می روند شما می مانید، ایستادگی کنید، اینها باطلند.

منبع: کتاب مدح خورشید/گزیده ای از خاطرات رهبر معظم انقلاب اسلامی دربارۀ شخصیت امام خمینی رحمة الله علیه. ص41
نویسنده: سید علی خامنه ای مد ظله العالی

0 نظر

ارسال نظر