زندگی اجتماعی سالم

دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

امام صادق علیه السلام: «اگر مردم حقوق یکدیگر را بپردازند، زندگی خوب و رضایت‌بخشی خواهند داشت.»
این حدیث به همه هشدار می‌دهد که ادای حقوق دیگران تنها یک مسئلۀ اخلاقی و انسانی نیست؛ بلکه یک اصل مهم اجتماعی است که آرامش و سلامت اجتماع در گِرو آن می‌باشد. واکنش‌های خطرناکی که بر اثر بهره‌کشی‌های ظالمانه و استثمار طبقاتی، جوامع امروز را تهدید می‌کند و آرامش را به شکل وحشتناکی بهم می‌زند، گواه زندۀ این دستور بزرگ اسلامی است؛ و تا مردم جهان حق را مساوی با زور میدانند و زورمندان از ادای حقوق واجبی که بر عهده دارند سر باز می‌زنند، هم خودشان در خطرند و هم جوامع انسانی را به خطر می‌افکنند.

منبع: کتاب یکصد و پنجاه درس زندگی. ص35
مؤلف: آیة الله العظمی مکارم شیرازی

0 نظر

ارسال نظر