عامل اصلی انحطاط فرهنگی ما

پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

من آن عامل اصلی و آن میکروب اساسی انحطاط و ضیاع فرهنگی خودمان را در آن می‌بینم که اولا گذشته‌ی ما را که عمده‌اش منبعث از اسلام و جوشیده‌ای از اسلام و تعالیم اسلام است، به فراموشی دادند و از یاد بردند. دوم اینکه، ترتیبات و شیوۀ غرب را که با فرهنگ بومی و فرهنگ بدوی و دوران کاملا وحشیگری‌شان آمیخته بود، به اینجا آوردند. یعنی همین فرهنگ مدرن کراوات بسته‌ی اروپایی را که با این ظاهر لوکس و قشنگ، در داخل خود عناصر واضحی دارد که مربوط به دوران بدویت است. یعنی اصلا ربطی به شهرنشینی و تمدن ندارد؛ و این در خورد و خوراکشان، در کیفیت خوردنشان و در کیفیت معاشرتشان منعکس است. اینها را عینا به اینجا آوردند برای اینکه تزریق کنند.

منبع: کتاب فرهنگ مهم تر از سیاست/اشارات و تنبیهاتی برگرفته از منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی. ص43
نویسنده: هادی پناهیان

0 نظر

ارسال نظر