چرا خداوند کارهایی که ذره‌ای شرک و ریا در آن باشد را نمی‌پذیرد؟

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

پاسخ: خداوند می فرماید: «من بهترین شریک هستم، اگر کسی عملی را انجام بدهد که هدفش هم من و هم غیر من باشد، من سهم خود را به آن شریکی که برای من پنداشته واگذار می کنم تا پاداش خود را از او بگیرد.» آری، هر کس و هر چیز را در کنار خدا قرار دادن، توهین به مقام الهی است. اگر کسی به شما بگوید: من شما و سنگ را دوست دارم، این توهین به شماست. اگر بگوید: از غذایی که تهیه کرده ام، هم شما بخورید و هم گربه ام می خورد، توهین است. علاوه بر آنکه هدف خداوند از انجام دستوراتش، رشد و کمال انسان است و شرک و ریا مایۀ سقوط انسان است. اگر یک موش در دیگ غذا بیفتند، تمام غذا از قابلیت مصرف می افتد. یک روز تمام مسافران هواپیما را پیاده و باری را که بسته شده بود تخلیه کردند و گفتند: یک موش در هواپیما دیده شده است. پرسیدیم: این همه مسافر و بار به خاطر یک موش باید پیاده شود؟ گفتند: بله، زیرا ممکن است این موش یکی از سیم ها را بجود و رابطه خلبان با فرودگاه قطع شود و موجب سقوط هواپیما شود. آری، موش شرک، سیم اخلاص را می جود و رابطۀ بنده با خالق قطع می شود.

منبع: کتاب تمثیلات/پرسش های مهم پاسخ های کوتاه. ص40
نویسنده: محسن قرائتی

0 نظر

ارسال نظر