خشیت الهی

پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

به ملاقات یکی از مجروحان جنگی رفتم که ترکش به دستش اصابت کرده بود و می خواستند دستش را قطع کنند. از من پرسید: وقتی دست راستم قطع شد، باز به خاطر گناهانی که با دست چپم انجام داده ام کیفر خواهم شد و دست چپم علیه من در قیامت شهادت خواهد داد و یا اینکه خداوند مرا خواهد بخشید؟ با خود گفتم: به راستی خداوند چه اولیائی دارد؟

منبع: کتاب خاطرات (2)/از زبان حجت الاسلام قرائتی. ص22
تدوین: سید جواد بهشتی

0 نظر

ارسال نظر