مراحل تهاجم فرهنگی

پنجشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

تهاجم فرهنگی از حیث هدف داری سه مرحله است: 1. تحمیل فرهنگی. 2. تخریب فرهنگی. 3. تسلیم فرهنگی؛ نزاع‌های فرهنگی در هر مرحله‌ای که باشد دارای چند ویژگی بسیار مهم است: 1. دراز مدت است، 2. بنیادی و ریشه ای است، 3. نامحسوس و نامرئی است، 4. آرام و بی سر و صداست، 5. غیرمستقیم و غیر محرک است، 6. سازمان یافته است، 7. هدفش تسخیر باورها و اذهان مردم است نه سرزمین. استعمارگران وقتی تصمیم می گیرند روح مذهب، اخلاق، شهامت، شجاعت و مردانگی را در ملتی از بین ببرند، وسایل عیاشی و شهوت‌رانی را ترویج می‌دهند.

منبع: کتاب نکته های ناب تربیتی-اخلاقی. ص44
نویسنده: محمود اکبری

0 نظر

ارسال نظر