آیة الله شاه آبادی

جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

عارف کامل آیة الله میرزا محمد علی شاه آبادی فرزند عالم بزرگوار محمد جواد اصفهانی، در سال 1292 در اصفهان متولد شد و نزد پدرش و مرحوم میرزا محمد هاشم چهار سوقی و برادر بزرگ خود، آقا شیخ احمد مجتهد به تحصیل پرداخت و پس از آن به تهران رفت و در درس میرزا حسن آشتیانی و میرزا هاشم گیلانی و میرزا ابوالحسن جلوه شرکت جست و از این سه بزرگوار به ترتیب فقه و اصول، عرفان و فلسفه آموخت. سپس رهسپار نجف اشرف شد و از محضر آخوند خراسانی، شیخ الشریعه اصفهانی، میرزا حسن خلیلی و دیگران سود جست. پس از آن به سامرا رفت و از خرمن علوم میرزا محمدتقی شیرازی معروف به میرزای دوم خوشه ها چید و بهره ها بر گرفت. آن گاه به ایران بازگشت و در محلۀ شاه آباد تهران سکنی گزید و از همین رو به شاه آبادی اشتهار یافت. و در مسجد سراج الملک، همان مسجدی که پدرش در آن اقامۀ جماعت می کرد، به اقامۀ نماز و تبیین معارف اسلام پرداخت. مرحوم شاه آبادی در سال 1347 به قم آمد و مشغول تربیت طلاب علوم اسلامی شد و پس از هفت سال اقامت راهی تهران شد و دوباره در آن جا به انجام دادن وظایف و تألیف و تصنیف ادامه داد تا اینکه پس از 77 سال زندگی پر برکت، در روز پنجشنبه سوم صفر 1369 خورشید فروزان وجودش در تهران افول کرد و در مقبرۀ شیخ ابوالفتح رازی صاحب تفسیر مشهور در زاویۀ مرقد عبدالعظیم حسنی علیه السلام در شهر ری به خاک سپرده شد.

منبع: گزیده سیمای فرزانگان/ضرورت استاد اخلاق. ص41
نویسنده: رضا مختاری

0 نظر

ارسال نظر