ویژگیهای حماسۀ ملت ایران در دفاع مقدس

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

حماسۀ ملت ایران در دفاع مقدس، نمایشگر قلۀ ظرفیت های انسانی مردم این سرزمین خدائی است. قدرت ایستادگی و شجاعت، قدرت ابتکار و خلاقیت، عمق هوشمندی و فطانت، پیوندهای فکری و عاطفی، صفای باطن و زلال اندیشۀ ایرانی، و برتر از همه، ایمان عمیق و عمل آفرین و تحول ساز این ملت موحد در جام جهان نمای این دوران پر حادثه، نشان داده شد.

منبع: کتاب جهاد اقتصادی/چیستی، اهداف و الزامات جهاد اقتصادی در بیانات رهبر معظم انقلای اسلامی. ص41
به کوشش: جمعی از محققین

0 نظر

ارسال نظر