چرا غیبت می‌کنید؟

چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر انسان غیبت کند، ثواب عملش تا چهل روز در نامۀ عمل آن کس که غیبتش را کرده، می‌رود. اگر نماز و روزۀ قبول داشته باشد. اگر نداشته باشد، گناهان او می‌آید در نامۀ عمل کسی که غیبت کرده. این را به دیگران هم بگویید.

منبع: کتاب طریق دوست/مجموعه رهنمودهای آیت الله العظمی احمد مجتهدی تهرانی. ص22
به کوشش: علی اکبری مزدآبادی

0 نظر

ارسال نظر