نگاه های حرام

یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

1. نگاه به چهرٖۀ آرایش کردۀ زن. 2. نگاه به زیورآلات زن. 3. نگاه به عکس بی حجاب زن آشنا. مسأله: -اگر نامحرم در عکس٬ حجاب کامل را رعایت نکرده است در این صورت اگر مرد آن زن را می شناسد نمی تواند به عکس او نگاه کند و اگر او را نمی شناسد می تواند به عکس نامحرم نگاه کند مشروط به اینکه به قصد لذت و ریبه نباشد. -جایز نیست انسان عکسی را که می داند دیدن آن برای دیگری حرام است به او نشان دهد. 4. نگاه کردن به عکس های مهیج. مسأله: نگاه کردن به هر عکسی به قصد لذت حرام است٬خواه عکس مرد باشد یا زن٬ محرم باشد یا نامحرم٬ عکس انسان باشد یا غیر آن. 5. نگاه با ریبه به محارم. 6. نگاه به نامه و نوشتۀ دیگران حرام است. 7. نگاه به داخل خانۀ دیگران حرام است. مسأله: کسی که به خانۀ دیگران نگاه می کند٬ بر اهل خانه است که او را منع کنند. 8. نگاه تند به پدر و مادر حرام است. نگاه به فیلم های مبتذل و فاسد و مطالعۀ کتب ضاله حرام است. 9. نگاه به چیزی که موجب ضرر به چشم است٬ حرام است.

منبع: کتاب حلال و حرام. ص40
نویسنده: محمود اکبری

2 نظر

خیمه ی منتظر یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

سلام وعرض ادب.نکته بسیارمهمی رابررسی نموده اید...ازانواع نگاه ها درفضای مجازی بسیاره وگناهاش چه بساچندبرابر...مثل فضای لجن الوداینستاکه محرم ونامحرم خودی وغیرخودی همه دریک فضاباهم درتماسند...خداکمکمون کنه إن شاءالله.

بنده خدا یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

متن خیلی خوبی بودممنون

ارسال نظر