وجدان و یگانگی خدا

یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

خداوند برای شما، مثالی از خودتان زده است و آن اینکه آیا در آنچه ما روزی شما کردیم، از بردگانتان شریکانی را می پذیرید، تا آنان در رزق، مساوی و شریک شما باشند؟ و آیا همانطور که از یکدیگر می ترسید، از بردگانتان می ترسید؟! شما که در یک لقمۀ نان حاضر نیستید با زیردستان خود شریک باشید، چگونه بت های بی روح را شریک خدا می دانید؟! ما آیات خود را برای گروهی که می اندیشند، اینگونه شرح می دهیم. (سوره روم/آیه28)
این آیه می فرماید: وجدان خود را قاضی کنید و بیاندیشید؛ *شما که انسان های مشابه اما زیردست خود را شریک خود نمی دانید، چگونه غیر مشابه خدا را شریک او می دانید؟! *شما که برای یک لحظه شریک را تحمل نمی کنید، چگونه برای خداوند شریک دائمی می پذیرید؟! *شما که شریک در بهره گیری از رزق را قبول نمی کنید، چگونه شریک در آفرینش را برای او می پذیرید؟! *شما که از دخالت افراد مشابه خود بیمناک هستید، چگونه سنگ و چوب را در کار خدا دخالت می دهید؟! *شما که مالک حقیقی نیستید، حاضر به شریک شدن با دیگری نیستید، چگونه سنگ و چوب را شریک آفریدگار و مالک حقیقی قرار می دهید؟

منبع: کتاب پرتویی از نور/دقایقی با تفسیر قرآن. ص26
نویسنده: محسن قرائتی

Translate this post to english

0 نظر

ارسال نظر