تحمیل نکردن به دوستان

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مؤمن دربارۀ دوستانش تحمیل نمی کند، به عنوان مثال در جمعی که زندگی می کند اگر بنشیند و دست به سیاه و سفید نزند و کمک نکند، این تحمیل کردن است و صحیح نیست. در حدیث معروفی داریم که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله در سفری همراه دوستان و اطرافیانش به منزلگاهی رسیدند و گوسفندی همراه داشتند که بنا شد آن را ذبح کرده و غذا تهیه کنند؛ یکی گفت ذبح گوسفند بر عهدۀ من، دیگری پوست کندنش را بر عهده گرفت، سومی طبخ گوسفند را عهده دار شد و پیامبر هم جمع کردن هیزم و آتش روشن کردن را به عهده گرفتند؛ همراهان عرض کردند یا رسول الله ما در خدمت شما هستیم، حضرت فرمود: خداوند دوست ندارد که کسی در میان جمع زندگی کند و منتظر بماند که دیگران به او خدمت کنند.

منبع: کتاب مشکات هدایت/ سلسله مباحث اخلاقی حضرت آیت الله مکارم شیرازی/درس هایی از اخلاق پیشوایان. "نشانه های مؤمن". ص54
تدوین: محمدرضا حامدی-مسعود مکارم

0 نظر

ارسال نظر