تحمل مشکلات

سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

یک سیب برای اینکه مطلوب واقع شود از مراحل گسی و بی مزه گی می گذرد تا سرخ و شیرین شود و اگر قالب تهی کرده و تحمل مراحل قبل را نمی کرد محکوم به فنا می شد. یک دانۀ گندم که فشار زمین را تحمل می کند 700 دانه محصول می دهد؛ اما دانه ای که در آب قرار می دهند(برای جوانه زدن و سرسبزی در ایام نوروز) چوم فشار و بار خاک را به دوش نمی کشد، نه تنها محصول نمی دهد بلکه خود نیز فاسد می شود.

منبع: کتاب نکته های ناب تربیتی-اخلاقی. ص43
نویسنده: محمود اکبری

1 نظر

بنده خدا سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

مطلب مفیدی بود.

ارسال نظر