اجتناب از زن دادن به مرد فاسد، بویژه شرابخوار

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم: هر کس دخترش را به مردی فاسد بدهد، روزی هزار لعنت بر او فرود می آید، و هیچ عملی از او به آسمان فراز نمی شود، و دعایش مستجاب نمی گردد، و هیچ توبه و فدیه ای از او پذیرفته نمی شود. پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله و سلم: شرابخوار هر گاه بیمار شد، نباید به عیادتش رفت، و در تشییع جنازه اش نباید شرکت کرد، و هر گاه شهادت داد، او را تایید نکنید، و هر گاه خواستگاری کرد، به او زن ندهید، و او را بر امانتی، امین مشمارید. و همچنین می فرماید: هر کس بعد از آن که خداوند، شراب را به زبان من حرام فرموده، شراب بنوشد، شایستۀ آن نیست که هر گاه خواستگاری ای کرد، به او زن بدهند. امام صادق علیه السلام: هر کس دخترش را به شرابخوار بدهد، گویا او را به زنا کِشانده است. و همچنین می فرماید: هر کس دخترش را به شرابخوار بدهد، پیوند خویشاوندی او را بریده است.

منبع: کتاب تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث. ص105
نویسنده: محمد محمدی ری شهری

0 نظر

ارسال نظر