زن چگونه دریافته که نباید خود را رایگان در اختیار مرد قرار دهد؟

پنجشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مِهر با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد. زن به الهام فطری دریافته است که عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شیرین بفروشد. مِهر، ماده ای است از یک آیین نامۀ کلی که طرح آن در متن خلقت ریخته شده و با دست فطرت تهیه شده است.

منبع: کتاب یکصد و ده سؤال پیرامون مسائل خانواده از استاد مطهری. ص16.
گردآورنده: گروه تحقیق و تألیف حضرت ولیعصر عجّل الله فرجه.

0 نظر

ارسال نظر