متزلزل کردن پایه های اخلاقی مملکت و از بین بردن حجاب و عفاف و فاصلۀ بین زن و مرد

پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

می دانید قبل از انقلاب این مملکت چگونه بود؟ در طول پنجاه سال چگونه پایه های اخلاقی در این مملکت عمداً و با حساب و پیگیری متزلزل شد؛ زنان و دختران و جوانان را به چه وضعی می کشاندند؟ اگر می دانستید، آن گاه می فهمیدید طبقۀ جوان صالح و نورانی -چه دختران و چه پسران که در بخش های مختلف جامعه هستند- چقدر ارزش دارند. امروز عدد مطلق و نسبی محققین زن، اساتید زن، دانشمندان زن در رشته های مختلف، متفکرین و نویسندگان زن که در رشته های گوناگون فکر می کنند، صاحب نظرند و قلم می زنند، ادبای زن، هنرمندان زن - قصه نویس ها، شاعرها، نقاش ها - بمراتب بیشتر از دورۀ طاغوت است؛ یعنی آن دوره ای که به نام طرفداری از زن، حجاب و عفاف و وجود فاصلۀ بین زن و مرد را به کلّی از بین برده بودند و روز به روز هم این بی بند و باری را ترویج می کردند؛ حتی در مواردی از کشورهای اروپایی هم بدتر و تندتر عمل می کردند.

منبع: کتاب زن و بازیابی هویت حقیقی/گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. ص51
به کوشش: محسن کربلایی نظر و جمعی از محققین

0 نظر

ارسال نظر