نگاه های حلال

شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

1. نگاه به عکس زن بدحجاب ناشناس. 2. نگاه به چهره و دست زن کهنسالی که هچ گونه رغبتی به ازدواج با او نیست. 3. نگاه به زن غیر مسلمان، خواه از اهل کتاب باشد یا نه. 4. نگاه به نامحرم، در مقام خواستگاری. 5. نگاه هم جنس به هم جنس. 6. نگاه به زن نامحرم به هنگام ضرورت، مثل اینکه بخواهد او را از غرق شدن یا سوختن نجات دهد البته باید به اندازه ضرورت اکتفا شود. البته جواز نگاه‌های یاد شده، در صورتی است که با قصد لذت و یا ترس افتادن به گناه، همراه نشود.

منبع: کتاب حلال و حرام. "حلال و حرام های فقهی". ص39.
نویسنده: محمود اکبری

0 نظر

ارسال نظر