خدای من!

چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

درِ خانۀ تو جایی است که همه به آن رو کرده اند و با هزاران امید و آرزو به سویت آمده اند. بندگانت به تو پناه آورده اند چرا که جز تو پناهگاهی نیست. مگر ما خدایی به غیر تو داریم که به سوی او رو کنیم؟ مگر کسی هست که مایۀ امید ما باشد تا به او دل ببندیم؟ به عزتت قسم که من در درگاه تو جز بیچارگی ندارم که عرضه کنم، پس به بیچارگی ام رحم کن! به بزرگیت سوگند که هرگز از درِ خانۀ تو نمی روم و آنقدر بر در این خانه می مانم تا مرا ببخشی و به من نگاه محبت آمیز کنی. من آن بخشش بزرگ تو را می خواهم! من آن بزرگواری بی مثل و مانند تو را جستجو می کنم!

منبع: کتاب خدای قلب من/راهی برای آشتی با خدای مهربان. ص19
نویسنده: مهدی خدامیان آرانی

0 نظر

ارسال نظر