زن، محک و باعث فتنه مرد است

شنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

1- حضرت صادق علیه السلام فرماید: کوبنده ترین دشمن مؤمن، همسر بد رفتار است، و بدین وسیله خداوند او را می آزماید. 2- و نیز می فرماید: نخستین معصیت و گناه، شش چیز است: دنیا پرستی، جاه پرستی، عشق به خواب، زن پرستی، شکم پرستی و راحت طلبی.
توضیح: به مقتضای غلبه و عادت، رئیس خانواده و مسئول ادارۀ امور و تربیت اعضای داخلی خانواده، مرد است و قسمتی از ادارۀ وضع داخلی نیز به عهدۀ زن. و گاهی مدیریت زن در یک خانواده بهتر از مرد است، و بدین جهت ادارۀ تمام امور و مسئولیت خانواده بر عهدۀ او می افتد. و به هر حال خودکفا بودن در اداره و انجام تعهد و مسئولیت خانواده، امتحان خوب دادن و نیکو عمل به وظیفه بودن، و یک واحد نمونه خانواده بر واحدهای دیگر منظم کردن، که سبب تشکل جامعه ای متکامل دین باشد، بزرگترین امتحان و آزمایشی است که برای مرد و زن پیش می آید و پدرها و مادرها هستند که گاهی خاندانی مانند خاندان علی علیه السلام مرکب از زهرا و حسنین و زینب تشکل می دهند. و گاهی نظیر خانواده ابوسفیان و خانواده پهلوی. مضافاً آنکه پس از حصول مصونیت و کنترل در نیروی شهوانی هر یک از مرد و زن، و بودن هر یک از آنها لباس عفتی نسبت به دیگری، در مرحله آزمایش شدیدتری قرار می گیرند. قرآن مجید می فرماید: « زن ها به منزلۀ لباس ساتر عیوب شما، و شما مردان نیز همانند پوشاک، ساتر قبایح آنها هستید».

منبع: کتاب ازدواج در اسلام. "ترغیب اسلام در امر ازدواج". ص51.
تألیف: حضرت آیت الله مشکینی

0 نظر

ارسال نظر