امانت مالکی

پنجشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

*مالی که مالک آن نزد شخص به عنوان امانت می گذارد. *مال رهنی که نزد رهن گیرنده امانت است. *مال عاریه شده نزد عاریه گیرنده. *مال اجاره شده نزد مستأجر. بسیارند کسانی که خانه ای را اجاره می کنند اما در نگهداری آن دقت لازم را به عمل نمی آورند. و یا خانه را با مجموعه ای از بدهی ها مثل آب، برق، گاز و تلفن تحویل می دهند. و صاحبخانه باید بعد از رفتن آن ها، این بدهی ها را بپردازد.

منبع: کتاب احکام حق الناس/اقسام امانت. ص54
نویسنده: محمود اکبری

0 نظر

ارسال نظر