خیانت در امانت

سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

یکی از موارد روشن مال حرام، خیانت در امانت است، از دیدگاه اسلام این عمل زشت از گناهان کبیره بشمار آمده و عذاب دردناکی برای آن بیان شده است. قرآن کریم می فرماید: «هر کس خیانت کند، روز قیامت با خیانت خود همراه است و همه در آن روز به جزای عملشان می رسند و به هیچ کس ستم نمی شود. آیا کسی که در راه رضایت و خشنودی خدا گام بر می دارد مانند کسی است که مشمول خشم خداست و جایگاهش دوزخ است و بد جایگاهی است». قرآن می گوید: «خداوند، خیانت کاران را دوست ندارد». و نیز می فرماید: «اگر کسی از شما دیگری را امین دانست و چیزی نزدش به امانت گذاشت، باید امانت او را برگرداند و از عذاب الهی بترسد». خدای متعال در این آیات، به روشنی به خیانتکاران وعدۀ آتش می دهد. و آنان را با تهدید شدید از این عمل باز می دارد.

منبع: کتاب روزی حلال/تأثیر مال و لقمه حلال و حرام بر سرنوشت انسان. ص۶۳
مؤلف: محمد علی قاسمی

0 نظر

ارسال نظر