«برترین دلنوشته موضوعی و برترین هفته»

جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ 0 0 کلام حق پیام های مدیریتی

بسم الله الرحمن الرحیم

نکته:{ طبق آخرین تغییرات در مورد برترین دل نوشته ها، کاربر تکراری در لیست برترین ها نداریم}

امتیازات برترین دل نوشته موضوعی با موضوع (#وظیفه‌ی_ما_نسبت_به_انقلاب_چیست؟)

1* نفر اول 600 امتیاز حبیبی حسین
2*نفر دوم 600 امتیاز نسیم
3* نفر سوم 600 امتیاز kosar
4* نفر چهارم 600 امتیاز بنده خدا
5* نفر پنجم 600 امتیاز HUSSEIN
6* نفر ششم 600 امتیاز معشوقه ی خدا
7* نفر هفتم 600 امتیاز hosna97
8* نفر هشتم 600 امتیاز p.paydar
9* نفر نهم 600 امتیاز مهدی رجبی
10* نفر دهم 600 امتیاز شهید همت313
11* نفر یازدهم 600 امتیاز ابوالحسن
12* نفر دوازدهم 600 امتیاز amir
13* نفر سیزدهم 600 امتیاز صادقی
14* نفر چهاردهم 600 امتیاز شوق پرواز

دل نوشته (برترین هفته)
{کاربر تکراری در لیست برترین ها نداریم}

1* نفر اول 400 امتیاز lisiantoos
2*نفر دوم 400 امتیاز kosar
3* نفر سوم 400 امتیاز hosna97
4* نفر چهارم 400 امتیاز باب القبله
5* نفر پنجم 400 امتیاز منتظر
6* نفر ششم 400 امتیاز لبیک یا حسین
7* نفر هفتم 400 امتیاز شوق پرواز
8* نفر هشتم 400 امتیاز دلم کربلا میخواد...
9* نفر نهم 400 امتیاز شهید همت313
10* نفر دهم 400 امتیاز معشوقه ی خدا
11* نفر یازدهم 400 امتیاز صادقی
12* نفر دوازدهم 400 امتیاز ابوالحسن
13* نفر سیزدهم 400 امتیاز عبدالصالح
14* نفر چهاردهم 400 امتیاز کاربر جدید

0 نظر

ارسال نظر