حکومت اسلام

چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

برنامه اصلاحی نواب برای حکومت چنین بود(توجه به این نکته ضروری است که این برنامه در دهۀ 30 شمسی و در اوج خفقان پهلوی دوم ارائه شده است): 1- اصلاح مفاسد اجتماعی، فقط از طریق اصلاح کردن «روحانیّت»، «وزارت خانه ها» و «دربار» ممکن است. 2- اصلاح روحانیت، در شش جهت باید انجام گیرد: الف) طبقه بندی کردن دروس حوزوی و «تخصصی نمودن» آن به فقهی و تبلیغی، در حالی که تفسیر و حدیث و تاریخ اسلام باید جزو دروس عمومی باشد که هم فقها و هم مبلغین به معنای اسلام و حقیقت دین آشنا باشند. ب) پاکسازی حوزه ها از روحانی نمایان توسط مراجع. ج) «طبقه بندی» مبلغین به روضه خوان، مداح، واعظ. د) اصلاح در امور عزاداری و جلوگیری از هتاکی هایی که توسط عده ای نادان انجام می شود. ه) تشکیل سازمان «امر به معروف» و استفاده از «رسانه های گروهی». و) تأسیس صندوقی برای جمع آوری حقوق شرعیه و فعالیت اقتصادی برای تأمین احتیاجات محصلین و مبلغین دینی. 3- مهمترین اصلاح باید از وزارت فرهنگ (دبستان، دبیرستان و دانشگاه) آغاز شود. علت اینکه آموزش در ایران بوعلی و زکریا و صنعتگر تربیت نمی کند، به خاطر حاکمیت رجال جنایت پیشه بر آن است. لذا باید کادر آموزش و پرورش عالی، از عالمان و متخصصان مسلمان باشد. 4- «نظام مالیاتی» باید بر مبنای احکام اسلام و از طریق تبلیغ صورت گیرد نه نظام ظالمانه و زور. 5- اصلاح وزارت دادگستری در دو جهت باید صورت گیرد: الف) انقلاب در قوانین، یعنی تبدیل کلیه قوانین به قوانین مدنی، حقوقی و جزایی اسلام. ب) تربیت فقها برای قضاوت. 6- اصلاح قانون «انتخابات»، به طوری که اصل انتخابات آزاد باشد و نمایندگانی از مسلمان های پاک انتخاب گردند. کلیه قوانین خلاف اسلام لغو و مجدداً «قانون نظارت علمای طراز اول» اجرا شود.

منبع: کتاب سید مجتبی نواب صفوی/نگاهی به زندگی و مبارزات شهید صفوی. ص۲۵.
نویسنده: ارمیا آدینه

0 نظر

ارسال نظر