ارزیابی عملکرد، نظریۀ سیستمی

یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

خداوند در سورۀ آل عمران/آیه ۱۹۵ می فرماید: من تلاش هیچ صاحب عملی را تباه نمی کنم، زن باشد یا مرد، همه از یکدیگرید.
*در سازمان ها باید روشی جهت شناسایی کسانی که وظیفۀ خود را به خوبی انجام می دهند، وجود داشته باشد تا ضمن تشویق آن ها، انگیزش سازمانی را تقویت نمود. *تلاش و تلاشگر هر دو مهم هستند، کارها هم باید شکل درست داشته باشد و هم نیّت درست. *در سازمان های اسلامی، همۀ افراد سازمان مثل اعضای یک پیکرند در نتیجه تخریب یک فرد به مثابۀ تخریب سازمان است. *در یک بدن همۀ اعضا باید با هم رشد کنند، لذا باید امکان رشد سازمانی برای همۀ افراد فراهم باشد و تلاش مدیریت عالی سازمان بر ارتقای کیفی همۀ افرادمعطوف گردد.

منبع: کتاب سیصد نکته در مدیریت اسلامی/براساس تفسیر نور. ص۳۵.
نویسنده: حجت السلام و المسلمین قرائتی

0 نظر

ارسال نظر