وظایف به اندازۀ توان انسان

یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

یکی از سنت های الهی در بُعد تکالیف، آسان و در حدّ توان بودن تکالیف است. به این موضوع در آیاتی از قرآن اشاره شده است. مثلاً در شبانه روز تنها هفده رکعت نماز واجب شده است و در سال تنها سی روز روزه واجب گشته و در همۀ عمر فقط یک بار حج در صورت مستطیع شدن واجب است و این سهولت در تمام احکام مالی و عبادی دیگر نیز ملاحظه شده است. و انجام دادن دستورهای اسلام بر هیچ کس سخت و سنگین نمی باشد. قرآن کریم می فرماید: «خداوند، راحتی شما را می خواهد، نه زحمت شما را!» قرآن دربارۀ پیرمردان و پیرزنانی که توان روزه گرفتن ندارند مگر با صرف تمام طاقت خود، تحمل مشقت را برای آنان لازم نمی داند و می فرماید: «و هرکس از شما بیمار یا مسافر باشد تعدادی از روزهای دیگر را روزه بدارد و بر کسانی که روزه برای آنها طاقت فرساست؛ همچون بیماران مزمن و پیرمردان و پیرزنان، لازم است کفاره بدهند یا مسکینی را اطعام کنند».

منبع: کتاب از واجبات چه می دانیم؟ ص26
نویسنده: محمود اکبری

1 نظر

شهید سیاهکالی دوشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

احسنت به نکته خوبی اشاره کردین.عالیه

ارسال نظر