فرصتی برای تجدید قوا

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

در داخل خانواده است که مرد و زن-که زوجین هستند-می توانند تجدید قوا کنند، می توانند همت خودشان را برای ادامۀ راه آماده کنند. می دانید که زندگی یک مبارزه است، کُلّ زندگی عبارت است از یک مبارزۀ بلند مدّت، مبارزه با عوامل طبیعی، مبارزه با موانع اجتماعی، مبارزه با درون خود انسان که مبارزۀ با نفس است. دائم انسان در حال مبارزه است. بدن انسان هم در حال مبارزه است. جسم انسان هم دائم دارد با عوامل مضر مبارزه می کند، قدرت این مبارزه وقتی در جسم باشد، جسم سالم است. در انسان، این مبارزه باید صحیح، منطقی، در جهت درست، با رفتارهای صحیح و ابزارهای درست باشد. این مبارزه گاهی یک استراحت و یک بار اندازی لازم دارد. این یک سفر و یک حرکت است. این نقطۀ استراحت، داخل خانواده است.

منبع: کتاب بروید با هم بسازید/توصیه های رهبر معظم انقلاب به زوج های جوان. ص۱۵.
به همت: محمدرضا حدادی

0 نظر

ارسال نظر