شرایط پیوند قلب!

جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

خداوند کِشش هایی دارد، یعنی انسان ها را تکان می دهد که رفتارهای بد را کنار بگذارد. راه انسانیّت این است؛ کسی که به حج می رود باید فضایل در قلب او رسوخ پیدا کرده و اثرش ظاهر شود. شرایط پیوند قلب سه چیز است: 1-نماز شب. 2-درخواست و التماس از خداوند. 3-مراقبه.

منبع: کتاب یک قدم تا خدا(مجموعه رهنمودهای اخلاقی حضرت آیت الله حق شناس). ص14.
به کوشش: زهرا مقدم

0 نظر

ارسال نظر