تأثیر عمل

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

فخر رازی ذیل آیۀ (لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفعَلُونَ) می گوید: تأثیر عمل یک نفر بر هزار نفر بیشتر از حرف هزار نفر بر یک نفر است.

منبع: کتاب نکته های ناب تربیتی، اخلاقی. ص41.
نویسنده: محمود اکبری

0 نظر

ارسال نظر