اولین پیام

شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

«... گرگان درّنده به صورت چوپان، هر یک به هر کجا و هر نام در هر رنگ شرکاء هم نفسند. گوسفند بیچاره سرگردان و پریشان روزگار، سبز رنگان را سبز پندارد و مسموم گردد و چماق دستان حکومتی را حامی پندارد و سرکوب شود، بالنتیجه بعضی پای گریزش شکستند، برخی کارد بر حلقش نهند و پاره ای بر جلدش دمند. ای خائنین حقیقت پوش، ای رنگ بازان منافق، ما آزاده ایم و بیداریم. می دانیم، ایمان به خدا داریم و ترس نداریم. ما «سرچشمۀ کل» می بینیم و «تیرانداز» را، و الّا جویبار و تیر را چه می شود کرد؟ منشأ خرابی ها، بی دینی ها و مظلوم کُشی ها شمایید. به خدا خونمان می جوشد و خون فداکاران دین در جوشش است و خون تازه می طلبد. جانبازی برای ما شیرین است، لیک تا نستانیم نبازیم. اسارت پانصد میلیون مسلمان عالم گسیختنی است. سال هاست که زنجیرهای سیاهی «مملکت» اسلامی را از یکدیگر جدا ساخته، مراکز نصب این زنجیرها در داخل مسلمین به الوان گونه گون به قطع و فصل رشته اخوت و اتحاد و پاشیدن سم فساد و سوء اخلاق و جهل و بی ایمانی و اختلاف مشغول است. ای مسلمین عالم قیام کنید، زنده شوید تا حقوق خویش باز ستانیم.

منبع: کتاب سید مجتبی نواب صفوی(نگاهی به زندگی و مبارزات شهید نواب صفوی). ص34
به همت: ارمیا آدینه

0 نظر

ارسال نظر