همسایه

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

هر روز که از خانه بیرون می آمد همین آش و همین کاسه بود. داستان همان داستان روز قبل... زباله و خاکروبه و سنگ و چوب و... یکبار هم شکمبه گوسفند. بد همسایه ای بود؛ این یهودی. حالا هم که سخت بیمار شده بود. دیدم چند روزی است، که پیدایت نیست، گفتند بیماری. آمدم حالت را بپرسم! به همین سادگی. ایمان آورد. یهودی ایمان آورد.

منبع: کتاب پیامبر(گوشه هایی از حیات نورانی رسول اعظم صلوات الله علیه و آله). ص24.
به همّت: محسن حدادی

0 نظر

ارسال نظر