امید در شدت بلا

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

وقتی حضرت یوسف علیه السلام بنیامین را به گرو گرفت، داغ حضرت یعقوب خیلی سنگین تر شد؛ چون دلخوشی او به بنیامین بود که پیش اوست. حضرت یوسف هم حیله ای زد و او را نگه داشت. اینجا دیگر اوج حزن و غم و اندوه برای حضرت یعقوب علیه السلام بود. با این که از شدت فراق یوسف آن قدر گریه کرد که نابینا شد و علاوه بر آن بنیامین را هم از دست داده بود، ولی در شدت ناامیدی، امیدوار بود. اینجا فرمود: «پسرانم! بروید و از یوسف و برادرش جست و جو کنید؛ و از رحمت خدا مأیوس نشوید که تنها گروه کافران، از رحمت خدا مأیوس می شوند!» فرمود: بروید از حضرت یوسف تحسس کنید. جملۀ تحسّس از مادۀ حس و احساس است. جملۀ زیبایی است. فرق آن با تجسّس یک نقطه بیشتر نیست. ان شاءالله همۀ ما اهل تحسّس باشیم نه اهل تجسّس. اهل احساس و حس و عاطفه باشیم. اهل جست و جوی بیجا نباشیم. تجسّس معمولاً در امور بد است. تجسّس در عیوب و نقص های دیگران است. بعضی مدام دنبال جاهای بد، یا آدم های بد، یا عیب جویی از دیگران هستند. در قرآن هم از تجسّس نهی شده است. اما تحسّس دقیقاً نقطۀ مقابل آن است. یعنی دنبال چیزهای خوب گشتن، دنبال ولیّ خدا، برنامه های خوب، جلسات خوب، رفقای خوب، کتاب خوب و دنبال هر برنامۀ زیبا و قشنگی بودن. فرمود: بروید تحسّس کنید. حضرت یوسف را بیابید. رَوح الله یعنی رحمت خدا. از رحمت خدا ناامید نباشید. کسی از رحمت خدا ناامید نمی شود، مگر اینکه کافر باشد. یعنی یأس در حدّ کفر به خداست. از کشتن انسان ها بالاتر است. چون می گویی: خدا دیگر قدرت ندارد مرا ببخشد. اگر یک ساعت بچۀ انسان دیر کند، اگر چند ساعت مفقود شود، اگر یک شبانه روز بچۀ کسی گم شود، چه حالی به سر او می آید؟! واقعاً درک نمی کنیم که به حضرت یعقوب علیه السلام چه گذشته است. چهل سال فراق. آن هم فراق کسی مثل یوسف که هم روحاً زیبا بوده و هم ظاهر او زیبا بوده است. جذابیّت و نور نبوّت در او بوده است. چهل سال گریه کرده است. جزء گریه کنندگان عالم شده است. بعضی ها هستند که اگر بچۀ آن ها چند سال گم شود، دیگر ناامید هستند. اما حضرت یعقوب علیه السلام چهل سال از فراق یوسف گریه کرد، ولی ناامیدی را به خود راه نداد. گفت: یوسف من پیدا می شود.

منبع: کتاب امید به رحمت الهی (سلسله مباحث برنامۀ سمت خدا). "مایه های امید". ص36.
مؤلف: حبیب الله فرحزاد

1 نظر

کوثر چهارشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۸

خیلیییی زیبا بود

ارسال نظر