اوج فضایل شیعه

یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

محمد بن حمران از پدرش نقل کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: روزی من و پدرم به مسجد رفتیم و بین قبر رسول خدا صلّی الله و علیه و آله و منبرش، به گروهی از یارانش برخورد کردیم، به آنان نزدیک شدیم و پدرم به آن ها سلام کرد و فرمود: به خدا سوگند! بوی و جان های شما را دوست دارم، پس با پرهیزکاری و مجاهدت با نفس به این رشته محبت و اتصال کمک کنید و بدانید که ولایت و دوستی ما جز با وَرَع و پرهیزکاری و کوشش در راه حق به دست نمی آید. از شما کسی که به قومی اقتدا کند باید مانند آنها عمل و رفتار نماید، شما شیعه و حزب و یاران خدا هستید. پیشی گیرندگان اول و آخرید، پیشی گیرنده اید در دنیا برای محبت و در آخرت برای وارد شدن به بهشت سبقت گیرنده هستید. بهشت را به ضمان خدا و رسولش برای شما ضمانت کردم، شما پاک هستید و زنان شما پاکانند، هر زن مؤمنه ای حوری است و هر مرد مؤمن راستگو و صدیق می باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام بارها به قنبر فرمود: بشارت باد شما را و خوشحال شوید، به خدا قسم رسول خدا صلّی الله و علیه و آله از دنیا در گذشت در حالی که بر امّتش جز گروه شیعیان خشمناک بود. بدانید برای هر چیزی شرفی است و شرف دین، شیعه است. برای هر چیزی سروری است و سرور مجالس جایگاه شیعیان است. برای هر چیزی پیشوایی است و پیشوای زمین ها زمینی است که شیعه در آن مأوی گزیند. بدانید برای هر چیز دوست داشتنی و میلی است و خواهش و میل دنیا مسکنی است که شیعه ما در آن جای دارد. به خدا قسم اگر کسی از شما در زمین نبود مخالفین شما ابداً از خوبی و پاکیزگی بهره ای نمی برند و در آخرت نصیبی ندارند. هر ناصبی دشمن شما و شما اگر چه در عبادت کوشا باشد، مشمول این آیه شریفه است: «عَامِلَةٌ نَّاصِبَةً تَصلَی نَاراً حَامِیةً». کسی از مخالفان که برای شما دعا کند دعای او دربارۀ شما مستجاب خواهد شد و کسی از شما که طلب حاجتی کند و یا دعایی نماید صد برابر برای او برآورده خواهد شد، و از شما کسی که کار نیکی کند، زیادی جزای آن را نمی توان به شمارش در آورد و شخصی از شما اگر کار بدی کند رسول خدا صلّی الله و علیه و آله تبعات و آثار وجودی آن گناه را جلوگیر است. به خدا سوگند روزه دار شما در باغ های بهشت می خرامد و بالا می رود و فرشتگان او را به رستگاری مژده می دهند تا افطار کند، حج کننده و عمره گذارندۀ شما از خاصگان حق است و یقیناً همگی شما از اهل دعوت خدا و ولایت و محبت او هستید و خوف و اندوهی برشما نمی باشد، تمام شما در بهشتید پس در کارهای نیک و شایسته از یکدیگر پیشی گیرید. به خدا سوگند پس از ما، کسی به پروردگار جهانیان نزدیک تر از شما نیست، چه قدر خداوند به شما نیکی کرده. اگر چنین نبود در کارها ناتوان می شدید و دشمنانتان شما را سرزنش می کردند و مردم این امر را بزرگ می پنداشتند، فرشتگان با شما رو به رو می شدند و سلام می کردند. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: «دوستان ما از قبورشان بر می خیزند در حالی که همۀ مردم ترسان و محزونند و آنان ترس و اندوهی ندارند.»

منبع: کتاب بر منبرهایی از نور(ترجمه فضایل و صفات شیعه مرحوم شیخ صدوق). ص16
تهیه و تنظیم به همراه ترجمه: گروه تحقیقات طوبی محبت

0 نظر

ارسال نظر