«برترین دلنوشته موضوعی و برترین هفته»

جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام های مدیریتی

بسم الله الرحمن الرحیم

امتیازات برترین دل نوشته موضوعی با موضوع (#گام_دوم)
{کاربر تکراری در لیست برترین ها نداریم، اما در صورتی که امتیاز دل نوشته کاربر از 60 ستاره بالاتر باشد جزء دل نوشته برتر محاسبه می گردد}

1* نفر اول {اگر بیشتر 80 ستاره کسب کند 700 امتیاز و اگر کمتر از 80 ستاره 400 امتیاز} کاربر حُب الحُسیِن
2*نفر دوم {اگر بیشتر 80 ستاره کسب کند 350 امتیاز و اگر کمتر از 80 ستاره 250 امتیاز} کاربر بی پلاڪ
3* نفر سوم 200 امتیاز کاربر شوق پرواز
4* نفر چهارم 200 امتیاز کاربر دختر چادری
5* نفر پنجم 200 امتیاز کاربر سیدعلی آقا حسینی
6* نفر ششم 200 امتیاز کاربر محب اهل بیت
7* نفر هفتم 200 امتیاز کاربر عشق یعنی آشنایی باخدا
8* نفر هشتم 200 امتیاز کاربر «دلدار»
9* نفر نهم 200 امتیاز کاربر گمنام مثل مادرم زهرا سلام الله علیها
10* نفر دهم 200 امتیاز کاربر عبدالصالح


دل نوشته (برترین هفته)
{کاربر تکراری در لیست برترین ها نداریم، اما در صورتی که امتیاز دل نوشته کاربر از 60 امتیاز بالاتر باشد و در {برترین دل نوشته موضوعی امتیاز نگرفته باشد} جزء دل نوشته برتر محاسبه می گردد}

1* نفر اول 200 امتیاز کاربر حُب الحُسیِن
2*نفر دوم 200 امتیاز کاربر مهناز
3* نفر سوم 200 امتیاز کاربر شوق پرواز
4* نفر چهارم 200 امتیاز کاربر دختر چادری
5* نفر پنجم 200 امتیاز کاربر محب اهل بیت
6* نفر ششم 200 امتیاز کاربر بی پلاڪ
7* نفر هفتم 200 امتیاز کاربر «دلدار»
8* نفر هشتم 200 امتیاز کاربر لبیک یا حسین
9* نفر نهم 200 امتیاز کاربر ?ARMO"313"?
10* نفر دهم 200 امتیاز کاربر مهدی رجبی

در پناه خدا موفق باشید

0 نظر

ارسال نظر