خط حریم و حرمت

شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

*کاسه چینی
سعی کنید بین شما و بچه شما یک رودربایستی وجود داشته باشد و این رودربایستی را سعی کنید حفظ شود. خجالت و شرم حضوری را حتماً در میان داشته باشید و در این صورت اگر حرکت ناخوشایندی از او دیدید با او مستقیماً نگویید، چون بچه احساس می کند که پردۀ حیا پاره شده و شما از عیوبش باخبر شده اید و او پیش شما شکسته و کوچک شده است و دیگر حرمت و شخصیّتی ندارد. وقتی احساس کرد پیش شما شخصیّتی ندارد؛ دیگر برای حفظ کردن شخصیّت خود پیش شما ارزشی قایل نخواهد بود. اعتبار او پیش شما شبیه به کاسۀ چینی است، که او دوست دارد، این کاسۀ چینی نشکند. حال اگر شما به او نشان دادید که با این ریگی که زدید، این کاسه شکست، دفعۀ دیگر با بی احتیاطی بیشتری ریگ می اندازد، چون این کار را تمام شده می بیند. چون می خواسته که این کاسه نشکند، این هم شکست. مثال دیگر: فرض کنید یک ظرف شیر از مغازه گرفته اید و دارید به خانه می آورید، ظرف هم یک مقداری لبریز و پر است. طبیعی است که شما احتیاط می کنید که این تکان نخورد و نریزد. حال اگر کسی به شما تنه زد و نصفی از این کاسۀ شیر شما ریخت و این کاسه پر شده نصف شد، آیا شما وقتی می خواهید به خانه بیایید، با ان احتیاط اولی می آیید؟ نه، چون می دانید کاسه الان نصفه است، این را یک دستی می گیرید و دیگر ترس از اینکه بریزد ندارید، چون دیگر به اندازۀ کافی از سرش ریخته. پس شما سعی کنید که طفل فکر کند کاسه شخصیّتش پیش شما لبریز و پر است. فکر کند که پیش شما از یک احترام والایی برخوردار است، فکر کند محتوای این کاسه مال اوست. لذا سعی می کنید تنه به او نزنید و این رودربایستی را حفظ کنید. پس تذکری که می خواهید به طفل بدهید، خیلی باید عاقلانه باشد.

منبع: کتاب تمثیلات/تمثیلات اخلاقی-تربیتی. ص37
مؤلف: آیت الله حائری شیرازی

1 نظر

امام رضایی ام یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

عالی

ارسال نظر