فلسفه های آشکار

سه شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

بدیهی است که فلسفه و حکمت بعضی از دستورها قبل از بیان اسلام، برای مردم روشن بوده و اگر در اسلام هم چیزی از آن فلسفه ها آمده، به عنوان ارشاد به حکم عقل و نوعی تذکر و یادآوری است؛ مانند زشتیِ دروغ، خیانت، تهمت، سرقت، ظلم و ستم، کم فروشی، تقلب و... و نیز مانند خوبیِ عدالت، کمک به مستمندان و ستم دیدگان، کار و کوشش و... .

منبع: کتاب فلسفه احکام. "انواع فلسفه احکام". ص21
نویسنده: محمود اکبری

0 نظر

ارسال نظر