آیا سیگار کشیدن، تفریح است؟

یکشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

تفریح باید سالم باشد. بسیاری از ما بلد نیستیم که تفریح کنیم. می گوید سیگار را بده تا تفریح کنیم. آدم عاقل پول می دهد تا دود تلخ بخورد و اسمش را هم تفریح می گذارد. حدیث داریم: «این چشم امانت است. این گوش امانت است. بدن به گردن تو حق دارد.» اجازه نداری هر کاری خواستی با خودت بکنی.

منبع: کتاب خنده و گریه در آثار استاد قرائتی. ص29
تدوین: سید جواد بهشتی

0 نظر

ارسال نظر